Sợi Thế Kỷ (STK): Nửa đầu năm lãi sau thuế gần 141 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ

Viết một bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.