Sản Phẩm và Dịch Vụ

Sản Phẩm

• POY
• DTY
  • Sợi 100% Polyester, trắng, bóng mờ
  • Sợi tái chế
  • Sợi CD (nhuộm bằng phương pháp Cation) 
  • Sợi nhuộm
• FDY

Dịch Vụ

Chúng tôi  đặt mục đích phát triển và duy trì mối quan hệ dài hạn với  khách hàng. Với tôn chỉ phục vụ khách hàng, đội ngũ bán hàng luôn luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng. Để hỗ trợ khách hàng trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường, chúng tôi đưa ra những dịch vụ sau để phục vụ khách hàng của mình:

• Phát triển sản phẩm
• Giao hàng đúng hạn và đủ số lượng
• Dịch vụ hậu mãi tốt

Quản Lý Chất Lượng

Chúng tôi áp dụng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt cho việc quản lý chất lượng. Nhằm đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, chúng tôi đặt ra quy trình nghiêm ngặt dựa theo những hệ thông quản lý được quốc tế công nhận như ISO 9001 – 2008, Kaizen, 5S và sản xuất tinh gọn (lean production). Việc tuyệt đối tuân thủ với các qui định kiểm soát chất lượng sẽ mang lại nhiều hiệu quả kinh tế như giảm phế phẩm, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, bảo trì thiết bị đúng thời hạn và từ đó giảm thời gian  ngưng máy do các sự cố máy móc, thiết bị.

SẢN PHẨM

♦ Sợi dún, 100% polyester, trắng, bóng mờ

DTY

Virgin

Recycle

High CR

Quick Dry

Soft Package

A: 1PLY ( Sợi Đơn)

30D: 30D/24F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

30D/36F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

40D: 40D/24F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

40D/36F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

40D/72F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

50D: 50D/36F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

50D/48F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

50D/72F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

50D/96F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

50D/144F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D: 75D/36F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/48F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/72F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/96F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/144F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D: 100D/36F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/72F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/96F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/144F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/192F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D: 150D/48F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Set Yarn Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/96F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/144F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/216F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/288F/1

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

B: 2 PLY, 04 PLY ( Sợi Chập 2, chập 4)

60D: 30D/24F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

30D/36F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

80D: 40D/24F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

40D/36F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

40D/72F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

100D: 50D/36F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

50D/72F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

50D/144F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Woolly Non Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn

150D: 75D/36F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/48F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/72F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/144F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

75D/108F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

200D: 100D/36F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/72F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/96F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

100D/144F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

300D: 150D/48F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/96F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/144F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

150D/288F/2

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

600D: 150D/288F/4

** One Heater Slight Air Intermingled Yarn
** Two Heater Slight Air Intermingled Yarn
** One Heater Heavy Air Intermingled Yarn

C: Sợi tái chế

40D: 40D/24F/1 40D/36F/1 40D/72F/1
50D: 50D/36F/1 50D/72F/1
75D: 75D/36F/1 75D/48F/1 75D/72F/1 75D/144F/1
100D: 100D/36F/1
150D: 150D/144F/1 150D/288F/1
60D: 30D/24F/2 30D/36F/2
80D: 40D/24F/2 40D/36F/2 40D/72F/2
100D: 50D/36F/2 50D/72F/2
150D: 75D/48F/2 75D/72F/2
200D: 100D/96F/2

D: Sợi CD (sợi nhuộm bằng phương pháp cation)

50D/72F/1 CD50% 50D/72F/1 CD100%
75D/36F/1 CD100% 75D/72F/1 CD100% 100D/96F/1 CD100%
100D/144F/1 CD100% 225D/84F/1 CD100% 300D/96F/1 CD100%
75D/36F/1 CD50% 75D/72F/1 CD50% 100D/108F/1 CD100%
150D/72F/1 CD50% 150D/84F/1 CD50% 300D/96F/1 CD50%
300D/144F/1 CD50% 225D/84F/1 CD65% 225D/84F/1 CD35%
115D/48F/1 CD35% 100D/96F/1 CD30% 75D/36F/1 CD30%
75D/72F/1 CD30%

E: Sợi Nhuộm

30D: 30D/24F/1 30D/36F/1
40D: 40D/24F/1 40D/36F/1 40D/72F/1
50D: 50D/36F/1 50D/72F/1
75D: 75D/36F/1 75D/72F/1
100D: 100D/36F/1 100D/96F/1
80D: 40D/24F/2 40D/36F/2 40D/72F/2
100D: 50D/36F/2 50D/72F/2
150D: 75D/72F/2 75D/144F/2
200D: 100D/96F/2

♦ Sợi thẳng, 100% polyester, sợi trắng, bóng mờ
30D:
30D/12F/1
30D/24F/1
30D/36F/1
40D:
40D/12/1
40D/24F/1
40D/36F/1
40D/72F/1
50D:
50D/12/1
50D/24F/1
50D/36F/1
50D/72F/1
75D:
75D/36F/1
75D/72F/1
100D:
100D/36F/1
100D/72F/1
100D/96F/1
♦ Sản phẩm phát triển chủ đạo trong năm 2019-2021

Sợi DTY dope dye màu đen (virgin)

Sợi Anti-UV

Sợi Recycle với tính năng hút ẩm, anti-UV

Sợi Recycle dope dye màu đen

Sợi dope dye với nhiều màu khác nhau

Sợi có tính năng đặc biệt side by side

Sợi có tính năng đặc biệt dope dye với hiệu ứng fancy

Sợi có tính năng đặc biệt dope dye với hiệu ứng fancy

Sợi recycle CD

Sợi ATY

DỊCH VỤ

Chúng tôi  đặt mục đích phát triển và duy trì mối quan hệ dài hạn với  khác hàng. Với tôn chỉ phục vụ khác hàng, đội ngũ bán hàng luôn luôn chú trọng đến nhu cầu của khách hàng. Để hỗ trợ khách hàng trong việc thích ứng với sự thay đổi của thị trường, chúng tôi đưa ra những dịch vụ sau để phục vụ khách hàng của mình:

♦ Phát triển sản phẩm.
♦ Giao hàng đúng hạn và đủ số lượng.
♦ Dịch vụ hậu mãi tốt.

Công nghệ kéo và định hình sợi từ chất lỏng do polyester chips hòa tan ở nhiệt độ cao tạo thành

Áp dụng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt cho quản lý chất lượng

Chất lượng sản phẩm tốt và ổn định. Công suất sử dụng cao

Nhân viên kinh doanh, QA và QC của STK khảo sát tình hình sử dụng sợi tại nhà máy của khách hàng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi áp dụng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt cho việc quản lý chất lượng. Nhằm đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng cao, chúng tôi đặt ra quy trình nghiêm ngặt dựa theo những hệ thông quản lý được quốc tế công nhận như ISO 9001 – 2015, Kaizen, 5S và sản xuất tinh gọn (lean production). Việc tuyệt đối tuân thủ với các qui định kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt sẽ mang lại nhiều hiệu quả kinh tế như giảm phế phẩm, tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, bảo trì thiết bị đúng thời hạn và từ đó giảm thời gian  ngưng máy do các sự cố máy móc, thiết bị.

Thông qua việc áp dụng các quy trình chuẩn bắt buộc (“SOP”), việc quản lý chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ khâu mua nguyên vật liệu thô (thực hiện nghiệm thu tất cả nguyên liệu (“NVL”) đầu  vào để nhận dạng và loại trừ NVL dị thường trước khi sản xuất, đánh giá chất lượng NVL khi SX để kiến nghị nhà cung cấp xư lý các khuyết điểm nhỏ nhằm mang lại sự ổn đinh của NVL) đến khâu sản xuất ra POY, DTY, FDY (thực hiện kiểm soát chất lượng công việc và sản phẩm trên chuyền sản xuất để nhận dang lổi trong quá trình SX nhằm loại bỏ hàng lổi)  và quản lý nhà kho.  Chúng tôi thực hiện kiểm tra chất lượng 100% cho bán thành phẩm (POY) và sản phẩm cuối cùng (DTY, FDY).

Đặt ra quy trình nghiêm ngặt dựa theo những hệ thống quản lý quốc tế công nhận như ISO 9001 -2015, Kaizen, 5S và sản xuất tinh gọn (Lean Production).

Kiểm tra chất lượng POY trước khi chuyển sang xưởng DTY.

Thực hiện dệt – nhuộm thử nghiệm – kiểm tra vải thành phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng đến khách hàng.

Đặt ra quy trình nghiêm ngặt dựa theo những hệ thống quản lý quốc tế công nhận như ISO 9001 -2015, Kaizen, 5S và sản xuất tinh gọn (Lean Production).

Việc kiểm soát chất lượng của Nhà máy Trảng Bàng 3 còn được củng cố với việc triển khai Hệ Thống Điều Khiển Trung Tâm (Plant Operation Center –POC) của nhà cung cấp Oerlikon Barmag. Hệ thống POC cho phép Công ty có thể phát hiện và loại các sản phẩm không đạt chất lượng ngay trong quá trình sản xuất.

Với việc tích hợp hệ thống POC, SAP và barcode, chúng tôi có thể truy cập lại lịch sử sản xuất của mỗi loại sản phẩm. Công ty dự kiến sẽ triển khai hệ thống POC cho tất cả các nhà máy vào năm 2020.

CHỨNG CHỈ

 
 ISO 9001 là tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng được thiết kế để giúp các tổ chức đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và các bên có liên quan đồng thời đáp ứng các qui định có liên quan đến sản phẩm.
 
 GRS là một tiêu chuẩn sản phẩm cho việc triển khai và xác minh thành phần của nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời vẫn đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất.
 
REACH là qui định của Uỷ Ban Châu Âu, được ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước các rủi ro gây ra bởi hóa chất.

OEKO-TEX100 là bộ tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ xác nhận việc không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn tiêu chuẩn các hóa chất độc hại (ví dụ như formaldehyde, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, chlorinated phenol và phthalates) cho các sản phẩm dệt may.