Trưởng Phòng Nhân Sự

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mô tả chi tiết công việc

- Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch và chiến lược nhân sự theo tiêu chí hoạt động của công ty, thiết lập hệ thống nhân sự cho chi nhánh hoặc cho công ty mới trực thuộc.
- Xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực dài hạn và ngắn hạn.
- Đánh giá tiềm năng nhân lực và đề xuất chính sách sử dụng tiềm năng đó cho các mục đích của Công Ty, theo dõi và báo cáo về sự thay đổi tiềm năng này.
- Đánh giá đội ngũ nhân sự làm việc tại phòng và toàn công ty, làm nền tảng cho việc xếp lương, thưởng của toàn công ty.
- Hoạt động điều chỉnh, rà soát. Xây dựng, phân tích cơ sở dữ liệu nhân sự.
- Kiểm soát nhân sự, thiết lập, củng cố và duy trì hệ thống nhân sự sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, tìm kiếm những giải pháp, những chính sách nhân sự mới nhất.
- Nghiên cứu và tham gia đề xuất các chính sách sử dụng, đề bạt, điều động, khen thưởng, kỷ luật, đãi ngộ nhân viên và đảm bảo cho chính sách ấy thực hiện khi đã được chấp thuận.
- Soạn thảo và đề nghị các chính sách về quản trị nhân sự, lập bảng định danh công việc, tiêu chuẩn đảm nhận; kiểm soát việc thực hiện quy chế Nhân Sự tại các đơn vị.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Đại học trở lên
- Chuyên môn: chuyên ngành Kinh Tế, Lao Động, Kinh Tế, Hành Chánh, QTKD
- Sức khỏe: tốt
- Phẩm chất: Chín chắn, tự tin, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao.

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File
  • Mô tả:- Ứng viên ứng tuyển vui lòng gửi CV vào email [email protected] . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr. Vũ  01667.852.569
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Đường số 8 KCN Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
  • Nguời liên hệ: Mr. Vũ

File mẫu nộp đơn ứng tuyển: file_mẫu (Nhấp vào đây để download.)