Trách nhiệm với sản phẩm

Trách nhiệm với sản phẩm

Sản phẩm chất lượng, không sử dụng hóa chất độc hại:

à STK cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng cao được thể hiện qua quy trình hoạt đông chặt chẽ từ khâu kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, quản lý quá trình sản xuất, cho đến quá trình tái kiểm tra sản phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo đúng theo yêu cầu đơn đặt hàng.

à Công ty đã được tổ chức SGS cấp giấy chứng nhận sản phẩm của STK  tuân thủ các quy định về việc không sử dụng các chất độc hại theo quy định REACH do Cục Hóa Chất Châu Âu ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước các rủi ro gây ra bởi hóa chất.

à Công ty cũng đạt được chứng chỉ The Global Recycle Standard (GRS). Đây là một tiêu chuẩn sản phẩm cho việc triển khai và xác minh thành phần của nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời vẫn đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất. Để đạt được chứng chỉ này, STK đã thực hiện các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, sức khỏe con người, cam kết không sử dụng hóa chất độc hại.

à Ngoài ra, Công ty còn đạt được chứng chỉ OEKO-TEX100 do  Học viện Kiểm Nghiệm Dệt May HOHENSTEIN cấp. Đây là bộ tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ xác nhận việc không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn tiêu chuẩn các hóa chất độc hại (ví dụ như formaldehyde, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, chlorinated phenol và phthalates) cho các sản phẩm dệt may.

Reach

Sản phẩm chất lượng, không sử dụng hóa chất độc hại:

  • STK cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng cao được thể hiện qua quy trình hoạt đông chặt chẽ từ khâu kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, quản lý quá trình sản xuất, cho đến quá trình tái kiểm tra sản phẩm để đánh giá chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo đúng theo yêu cầu đơn đặt hàng.

  • Công ty đã được tổ chức SGS cấp giấy chứng nhận sản phẩm của STK  tuân thủ các quy định về việc không sử dụng các chất độc hại theo quy định REACH do Cục Hóa Chất Châu Âu ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước các rủi ro gây ra bởi hóa chất.

  • Công ty cũng đạt được chứng chỉ The Global Recycle Standard (GRS). Đây là một tiêu chuẩn sản phẩm cho việc triển khai và xác minh thành phần của nguyên vật liệu tái chế trong sản phẩm cuối cùng, đồng thời vẫn đảm bảo những điều kiện nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất. Để đạt được chứng chỉ này, STK đã thực hiện các tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, sức khỏe con người, cam kết không sử dụng hóa chất độc hại.

  • Ngoài ra, Công ty còn đạt được chứng chỉ OEKO-TEX100 do  Học viện Kiểm Nghiệm Dệt May HOHENSTEIN cấp. Đây là bộ tiêu chuẩn áp dụng cho hoạt động kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ xác nhận việc không sử dụng hoặc sử dụng ít hơn tiêu chuẩn các hóa chất độc hại (ví dụ như formaldehyde, kim loại nặng, thuốc trừ sâu, chlorinated phenol và phthalates) cho các sản phẩm dệt may.