Thông báo chốt quyền của TTLK – STK: Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
Mã chứng khoán: STK
Mã ISIN: VN000000STK5
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2019
Lý do và mục đích : Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua chứng khoán
a.Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:
Tỷ lệ thực hiện: 100:7 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, cổ đông A được nhận: (107 x 7):100 = 7,49 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 7 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ là 0,49 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, Địa chỉ: Khu B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
b.Thực hiện quyền mua chứng khoán:
– Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSTK191
– Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRSTK1917
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 12/02/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 18/03/2019)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
+ Số lượng cổ phiếu không phát hành hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị ưu tiên chào bán cho cổ đông hiện hữu khác có nhu cầu, phần còn lại Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn đối tượng phù hợp, có đủ tiềm lực tài chính để tiếp tục chào bán với giá không thấp hơn giá phát hành. Số lượng cổ phiếu không mua hết được phân phối tiếp nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ.
– Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua chứng khoán, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện là 10:1, cổ đông A được quyền mua: (107 x 1):10 = 10,7 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được quyền mua 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,7 được hủy bỏ.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 22/02/2019.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần. (Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho bên thứ ba).
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ, Khu B1-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp HCM và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ
+ Số TK: 200014851258022
+ Nơi mở TK: Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/01/2019
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN STK
–  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ
–  Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2019
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua chứng khoán: 29/01/2019
–  Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày  12/02/2019 đến  ngày 22/02/2019.
–  Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 12/02/2019 đến ngày 13/03/2019.
–  Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: 15/03/2019
–  Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+ Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
+  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
http://vsd.vn/22-p4c23-52152/3335/STK-Tra-co-tuc-nam-2017-bang-co-phieu-va-thuc-hien-quyen-mua-chung-khoan.htm