Nhờ giá bán tăng, Sợi Thế Kỷ báo lãi quý 2 tăng vọt 80% dù chịu lỗ tỷ giá không nhỏ

CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018 với doanh thu chỉ tăng 28% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng gần 80% lên mức 43 tỷ đồng.

Trong quý 2/2018, doanh thu thuần của STK đạt mức 603 tỷ đồng, tăng 28% so cùng kỳ 2018. Lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 85 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 65% so cùng kỳ. Kỳ này hoạt động tài chính ghi âm tới 14 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ 4 tỷ đồng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá. Sau khi trừ các loại chi phí khác, STK lãi ròng hơn 43 tỷ đồng, tăng mạnh 80% so mức 24 tỷ của cùng kỳ.

Theo giải trình của STK, doanh thu thuần tăng 28% do doanh số chỉ tăng 8% nhờ thị trường thuận lợi hơn cùng kỳ. Mặt khác, giá bán tăng 20% làm cho tỷ trọng lợi nhuận gộp tăng 65.8%. Trong khi đó, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý có phát sinh tăng so với cùng kỳ nhưng tốc độ tăng thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Nhờ sự cải thiện đáng kể trong lợi nhuận của hoạt động kinh doanh nên mặc dù lỗ tỷ giá tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước và sau thuế tăng lần lượt là 90.5% và 80%.

Kết quả kinh doanh quý 2/2018 và 6 tháng đầu năm của STK

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 1,192 tỷ đồng, tăng gần 30% so cùng kỳ 2017. Lãi ròng ở mức 83 tỷ đồng, cũng tăng mạnh 69% so cùng kỳ.

Theo kế hoạch, năm 2018 STK đặt mục tiêu tổng doanh thu 2,354 tỷ đồng, tăng 18% so năm 2017 và lợi nhuận sau thuế gần 126 tỷ đồng, tăng 26%. Như vậy, 6 tháng đầu năm, doanh thu của STK đạt gần 51% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế bằng 66% kế hoạch.

Thái Hương

https://vietstock.vn/2018/07/nho-gia-ban-tang-soi-the-ky-bao-lai-quy-2-tang-vot-80-du-chiu-lo-ty-gia-khong-nho-737-617038.htm