TÁC NGHIỆP VIÊN KỸ THUẬT

 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 • Giám sát việc tuân thủ và chấp hành quy trình công nghệ (QTCN) ở nhà máy.
 • Kết hợp với các bộ phận liên quan: bảo trì, điện, trưởng ca của nhà máy xử lý các sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đồng thời tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
 • Theo dõi cập nhật nguyên liệu đưa vào sản xuất gồm : loại POY, lô, hãng sản xuất, mặt hàng sử dụng…
 • Kiểm tra các yếu tố tác động lên chất lượng sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.
 • Kiểm tra xử lý các lỗi phát sinh trên mặt hàng kịp thời, tránh tình trạng lỗi phát sinh kéo dài.
 • Ghi nhận và thu thập các dữ liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm nhằm giúp cho việc phân tích, đánh giá và dự báo về tình hình chất lượng sản phẩm của công ty.
 • Nhận định, phân tích các tình huống để đưa ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo mục tiêu của hệ thống.
 • TRÁCH NHIỆM
 • Chịu trách nhiệm trước trưởng bộ phận QC và ban Giám Đốc SBU DTY về nhiệm vụ được giao.
 • Báo cáo cấp trên trực tiếp về diễn biến tình hình sản lượng, chất lượng sản phẩm.
 • Đề xuất các biện pháp cụ thể và nhận các chỉ đạo có liên quan khi có xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất lượng tại đơn vị sản xuất.
 • Tiếp nhận các qui trình, qui định thông số cần kiểm tra cho từng công đoạn sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng các máy được phân công phụ trách.
 • QUYỀN HẠN :
 • Được quyền lập biên bản vi phạm công nghệ tại đơn vị sản xuất và đề xuất lên ban giám đốc xử lý ( có xác nhận của trưởng bộ phận QC ).
 • Được quyền đề xuất lên đơn vị chủ quản biết để xử lý các hành vi gây lỗi hiển nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
 • TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ :
 • Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng các ngành : điện công ngiệp, cơ khí chế tạo, cắt gọt kim loại, hàn,…
 • Sức khỏe tốt
 • Phẩm chất : cẩn thận, chịu khó học hỏi, có tính kỷ luật tốt, co khả năng chịu được áp lực công việc cao.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.