Doanh thu STK chững lại trong 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đạt doanh thu thuần gần 1,653.5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2019 của STK
Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của STK

Trong quý 3/2019, doanh thu thuần của STK đạt 554 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. STK cho hay nguyên nhân là do thị trường các mặt hàng truyền thống (sợi nguyên sinh) của Công ty tiêu thụ chậm lại và giá bán sợi nguyên sinh giảm so với cùng kỳ – chủ yếu là tác động hàng bán phá giá từ Trung Quốc sang Việt Nam và các thị trường lân cận.

Bù lại, Công ty đã linh hoạt sản xuất và tiêu thụ tăng thêm các sản phẩm mới là hàng tái chế (recycle) làm cho doanh thu sản phẩm này tăng lên khá mạnh, tăng 122.4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp vẫn giảm 13% đạt 80 tỷ đồng.

Mặc khác, trong quý có sự sụt giảm chi phí tài chính, tăng thu nhập tài chính, giảm chi phí bán hàng và tăng chi phí quản lý so với cùng kỳ; khoản tiết giảm này bù trừ với khoảng giảm từ lợi nhuận gộp làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty tăng 5 tỷ đồng, tương ứng tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, STK mang về 1,654 tỷ đồng doanh thu thuần và 161 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (LNST), giảm 7% và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời hoàn thành 81% kế hoạch LNST năm 2019.

Cuối quý 3/2019, tổng tài sản của Công ty tăng nhẹ 2% so với thời điểm đầu năm, đạt 2,163 tỷ đồng. Nợ phải trả đạt 1,133 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản. Trong đó các khoản vay ngân hàng ngắn hạn trị giá 445 tỷ đồng chiếm 39% nợ phải trả (được thực hiện nhằm mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động) dự kiến sẽ trả dần đến hết quý 1/2020.

Các khoản vay ngân hàng ngắn hạn
Đvt: Đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2019 của STK

Vốn chủ sở hữu của công ty cuối quý 3/2019 đạt 1,030 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu tăng 108 tỷ đồng đến từ việc Công ty phát hành thêm cổ phiếu.

Như Xuân

FILI

https://vietstock.vn/2019/10/doanh-thu-stk-chung-lai-trong-9-thang-dau-nam-737-710054.htm