Cơ Hội Nghề Nghiệp

GIỚI THIỆU

Sợi Thế Kỷ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại sợi xơ dài chất lượng cao như sợi POY (Partially Oriented Yarn), DTY (Drawn Texturized Yarn) và FDY (Fully Drawn Yarn). Sản phẩm của Sợi Thế Kỷ là nguồn nguyên liệu đầu vào chính cho các nhà máy dệt sản xuất ra vải để phục vụ cho những nhà sản xuất các mặt hàng thể thao cao cấp. Trong suốt 15 năm qua, với những bước phát triển mạnh mẽ, Sợi Thế Kỷ đã trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất sợi xơ dài.
Thành công của Sợi Thế Kỷ được tạo nên từ đội ngũ nhân sự xuất sắc, gắn bó và liên tục cầu tiến để từng bước làm chủ công nghệ sản xuất sợi, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng nhằm cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng. Chính vì thế, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Sợi Thế Kỷ. Sợi Thế Kỷ chú trọng tuyển dụng đúng người đúng việc, có chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ năng và kiến thức một cách hệ thống, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, có chính sách thu nhập và phúc lợi cạnh tranh để giữ và thu hút nhân tài. Tại Sợi Thế Kỷ, yếu tố con người luôn được đề cao nhằm xây dựng một nền tảng bền vững cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Chúng tôi luôn khẳng định nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất của Sợi Thế Kỷ, là nền tảng trọng yếu giúp Sợi Thế Kỷ đạt được nhiều thành tựu trong quá trình phát triển hơn 15 năm qua và tiếp tục “Phát triển lâu dài & bền vững”. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế một chính sách nhân sự toàn diện trên cơ sở đánh giá đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân để có chiến lược đào tạo và phát triển, đãi ngộ, tất cả được thiết kế để khơi dậy tiềm năng của từng nhân viên.

Đọc tiếp...


CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP