Báo Cáo Phân Tích

CHUYÊN MỤC PHÂN TÍCH

Các chuyên viên phân tích được liệt kê dưới đây có viết bài phân tích về Công ty CP Sợi Thế Kỷ (MCK: STK). Xin lưu ý rằng bất kỳ ý kiến, đánh giá hoặc dự báo về tình hình thực hiện kinh doanh của Sợi Thế Kỷ mà các chuyên viên phân tích độc lập này đưa ra là ý kiến của riêng họ và không đại diện cho ý kiến, đánh giá hoặc dự báo của STK hoặc Ban Điều Hành Công ty. Việc cung cấp danh sách các chuyên viên phân tích không có nghĩa là Công ty CP Sợi Thế Kỷ chứng nhận hay đồng thuận với các thông tin, các kết luận, và các khuyến nghị mà các báo cáo đó đưa ra.

Về phía các công ty chứng khoán:


Công ty Chứng khoán Đông Á

Chuyên viên phân tích: Trần Thị Linh

Điện thoại: (84) 08 3833 6333

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán Sài gòn

Chuyên viên phân tích: Lê Anh Thư

Điện thoại: (84) 04 3936 6321

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán Rồng Việt

Chuyên viên phân tích: Phạm Thị Hường

Điện thoại: (84) 08 6299 2006

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán TP.HCM

Chuyên viên phân tích: Bùi Văn Huy

Điện thoại: (84) 08 3823 3299

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán Bản Việt

Chuyên viên phân tích: Đào Danh Long Hà

Điện thoại: (84) 08 3914 3588

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán FPT

Chuyên viên phân tích: Lê Hồng Thuận

Điện thoại: (84) 08 6290 8686

Email: [email protected]

 

Công ty Chứng khoán Bảo Việt

Chuyên viên phân tích: Lê Đăng Phương 

Điện thoại: (84) 08 3914 6888

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán Vietcombank

Chuyên viên phân tích: Doãn Hải Phượng

Điện thoại: (84) 08 3820 8116

Email: [email protected]


Công ty Chứng khoán Ngân hàng quân đội

Chuyên viên phân tích: Phạm Đình Thuấn

Điện thoại: (84) 08 3920 3388

Email: [email protected]

 

Công ty Chứng khoán Ngân hàng BIDV

Chuyên viên phân tích: Lương Thu Hương

Điện thoại: (84) 08 3920 3388

Email: [email protected]

 

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Chuyên viên phân tích: Lê Việt Anh

Điện thoại: (84) 08 3920 3388

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.