(ĐTCK) Năm 2018, CTCP Sợi Thế Kỷ ghi nhận mức tăng trưởng tốt với lợi nhuận gần 180 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ và vượt 43% kế hoạch.
Theo STK, thị trường năm 2018 nhìn chung tăng trưởng tích cực, cùng với sự bùng nổ đơn hàng sợi tái chế (recycled yarn) đã nâng tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu từ 6% năm 2017 lên 16% năm 2018.
Cùng với định hướng thay đổi cơ cấu sản phẩm chất lượng cao, biên lãi gộp năm 2018 của Công ty đạt 14%, biên lãi ròng cũng được cải thiện đạt 7,5%.
Năm 2019, Sợi Thế Kỷ đặt kế hoạch lợi nhuận gần 200 tỷ đồng (tăng 11% so với thực hiện 2018), trong đó sợi tái chế chiếm tỷ trọng 26,5%.
Ngoài những thị trường xuất khẩu chính, năm 2019, Sợi Thế Kỷ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa (tỷ trọng mục tiêu 67% (bao gồm cả xuất khẩu gián tiếp) và các thị trường xuất khẩu mới như Mỹ, Mexico, Indonesia… nhằm tận dụng lợi thế từ hiệp định thương mại CPTPP.
Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai dự án sợi màu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh, không thải chất độc hại ra môi trường, dự kiến dự án này sẽ không tốn nhiều chi phí đầu tư. Sợi Thế Kỷ dự kiến sẽ trở thành nhà máy sợi thông minh đầu tiên ở Việt Nam (Smart Factory) bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa sản xuất, hạn chế tới mức thấp nhất sản phẩm lỗi.
Ban lãnh đạo Công ty cũng cho rằng, ngành dệt may Việt Nam trong năm 2019 hứa hẹn đón đầu nhiều cơ hội đến từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các hiệp định thương mại và các dòng vốn đầu tư chảy vào Việt Nam.
Ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Công ty đã có những chiến lược cũng như chủ trương gia tăng ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp và quản trị rủi ro nội bộ một cách triệt để, chủ động chiếm lĩnh thị phần trong nước và quốc tế.
Nhã An